Dziekan Wydziału powinien zapewnić studentowi możliwość skorzystania z pomocy w zakresie dostępu do urządzeń z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa – zgodnie z Zarządzeniem Rektora. To szczególnie ważne w przypadku studentów zagranicznych, którzy chcą opuścić Polskę.