Poniżej umieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Load More

Load More

Studenci/Doktoranci (6)

Nie przewidujemy utrzymania tych zniżek. Wprowadzenie ich było podyktowane rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce, która spowodowała nagłe zamknięcie Uniwersytetu (choć przecież niektóre zajęcia były prowadzone stacjonarnie). Obecnie – przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa – stopniowo przywracamy działalność Uniwersytetu i uważamy, że ewentualne zajęcia zdalne, nie będą różnić się od zajęć stacjonarnych, jeżeli chodzi o zasób przekazywanej wiedzy.

Na dziś nie przewidujemy zawieszenia zajęć z wychowania fizycznego.  Będą one zorganizowane przy zapewnieniu jak największych środków bezpieczeństwa (zapewnienie płynów do dezynfekcji rąk, mniejsze grupy, wyłączenie dyscyplin kontaktowych, takich jak np. judo, samoobrona, taniec towarzyski, ratownictwo wodne), przy czym nie wykluczamy również zdalnego zaliczania zajęć (o szczegóły należy pytać w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ). 

Legitymacje studenckie będą dystrybuowane na wydziałach; termin odbioru należy ustalić z właściwym dziekanatem.

Najlepszą reakcją jest zwrócenie takiej osobie uwagi, że narusza przepisy obowiązujące w Uniwersytecie i naraża innych na niebezpieczeństwo.

Uniwersytet zapewnia studentom dostęp do środków dezynfekcji rąk (w szczególności przy wejściach do budynku), a także stosuje oznaczenia, pozwalające na zachowaniu odpowiedniego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami w: aulach, salach wykładowych, laboratoriach, pracowniach i we wszystkich innych pomieszczeniach, w których jest prowadzona działalność Uniwersytetu.  Ogromne znaczenie ma jednak zachowanie samych studentów, dlatego bardzo prosimy o przestrzeganie zasad zachowania bezpieczeństwa, wymienionych w zał. nr 2 do Zarządzenia nr 174 (w szczególności obowiązek zasłaniania ust i nosa).

Jeżeli na jakimś wydziale przewidziano prowadzenie zajęć stacjonarnych, oznacza to, że w tym zakresie spełnione będą warunki bezpieczeństwa, o którym mowa w zarządzeniu nr 174. Odmowa udziału w takich zajęciach, stanowi nieobecność i wywołuje analogiczne konsekwencje.

Load More

Opłaty (1)

Nie przewidujemy utrzymania tych zniżek. Wprowadzenie ich było podyktowane rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce, która spowodowała nagłe zamknięcie Uniwersytetu (choć przecież niektóre zajęcia były prowadzone stacjonarnie). Obecnie – przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa – stopniowo przywracamy działalność Uniwersytetu i uważamy, że ewentualne zajęcia zdalne, nie będą różnić się od zajęć stacjonarnych, jeżeli chodzi o zasób przekazywanej wiedzy.

Load More

Load More

Pracownicy naukowi (2)

Najlepszą reakcją jest zwrócenie takiej osobie uwagi, że narusza przepisy obowiązujące w Uniwersytecie i naraża innych na niebezpieczeństwo.

Mieszany tryb prowadzenia działalności (działalność stacjonarna, działalność zdalna), znajduje odzwierciedlenie w rotacyjnym harmonogramie pracy, który co miesiąc przygotowują kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych. Harmonogramy mają uwzględniać potrzeby pracowników z grupy podwyższonego ryzyka, a zwłaszcza pracowników powyżej 60 lat oraz przewlekle chorych. To te warunki, jak również inne zasady bezpiecznego wykonywania pracy (w szczególności zapewnienie 1,5 m dystansu pomiędzy pracownikami na ich stanowiskach pracy), a także potrzeby jednostki, decydują o tym, kto i w jakim czasie pracuje w danym miesiącu stacjonarnie, a kto – zdalnie. Jeżeli zatem pracownik nie otrzymał zgody na pracę zdalną, nie może odmówić pracy stacjonarnej.

Load More

Pracownicy administracyjni (2)

Najlepszą reakcją jest zwrócenie takiej osobie uwagi, że narusza przepisy obowiązujące w Uniwersytecie i naraża innych na niebezpieczeństwo.

Mieszany tryb prowadzenia działalności (działalność stacjonarna, działalność zdalna), znajduje odzwierciedlenie w rotacyjnym harmonogramie pracy, który co miesiąc przygotowują kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych. Harmonogramy mają uwzględniać potrzeby pracowników z grupy podwyższonego ryzyka, a zwłaszcza pracowników powyżej 60 lat oraz przewlekle chorych. To te warunki, jak również inne zasady bezpiecznego wykonywania pracy (w szczególności zapewnienie 1,5 m dystansu pomiędzy pracownikami na ich stanowiskach pracy), a także potrzeby jednostki, decydują o tym, kto i w jakim czasie pracuje w danym miesiącu stacjonarnie, a kto – zdalnie. Jeżeli zatem pracownik nie otrzymał zgody na pracę zdalną, nie może odmówić pracy stacjonarnej.

Load More