Wystarczy mailowa zgoda przełożonego. Podpisy uzupełniane będą później.