Sprawa została wyraźnie uregulowana w szczegółowej instrukcji.