Nie, wszelkie zajęcia dydaktyczne wymagające bliskiego kontaktu z innymi osobami są zakazane.