Nie. Zgodnie z tekstem zarządzenia zniżka nie przewiduje opłat „za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce”.