Usilnie zachęcamy Wydziały do szybkiego zorganizowania zaliczeń i egzaminów tym studentom, by mogli wrócić do swoich krajów tak, jak mają zaplanowane. W związku z regulacjami międzynarodowymi, o których mowa, nie przewidujemy konieczności przedłużania pobytu tych studentów.