Tak. Wszystkie informacje dostępne są w materiałach do pobrania.