Jesteśmy w trakcie przygotowywania projektu zarządzenia. Mamy informację, że w Ministerstwie zostaną przygotowane standardy przeprowadzania tych obron.