Przedszkole UŁ zostało otwarte i pracuje w trybie ograniczonym. Z zajęć i opieki stacjonarnej może skorzystać nie więcej niż 40 dzieci. Dla dzieci, pozostających pod opieką rodziców, Przedszkole prowadzi naukę zdalną.