W kwestii instrukcji dla pracowników – nie ma takiej potrzeby; pracownicy dziekanatów inicjujący obieg protokołu są instruowani na bieżąco. Egzaminy inżynierskie z semestru zimowego mogą się odbywać od 18 maja; przerwa w funkcjonowaniu JSA mogła mieć wpływ na wyznaczanie terminów tych egzaminów. JSA jest systemem ogólnopolskim, przerwa w jego działaniu jest niezależna od UŁ.