Tak, mogą się odbyć wcześniej. Rektor poda datę, od której można planować egzaminy dyplomowe. Należy pamiętać, że w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 egzaminy te powinny odbywać się w formie zdalnej.