Tak, mogą się odbyć wcześniej. Terminy podano w tym dokumencie.

Należy pamiętać, że w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 egzaminy te powinny odbywać się w formie zdalnej.