Działalność dydaktyczna została zawieszona. O terminarzu akademickim Rektor poinformuje po jego ustaleniu.