Obecnie wystarczy wersja elektroniczna w APD; kiedy pojawi się możliwość – wydruk przez dziekanat z APD, chyba że zostanie wydane rozporządzenie MNiSW, którego projekt jest już dostępny na stronie MNiSW – wówczas do teczki dołączona powinna być informacja o przechowywaniu pracy w APD z danymi umożliwiającymi jej skuteczne wyszukanie.