Obecnie wystarczy wersja elektroniczna w APD; kiedy pojawi się możliwość – wydruk przez dziekanat z APD. Pracownik dziekanatu dołącza do teczki studenta informację o przechowywaniu pracy w APD z danymi umożliwiającymi jej skuteczne wyszukanie.