Szczegółowe informacje są dostępne w poniższych komunikatach i zarządzeniach, w razie wątpliwości prosimy o sprawdzenie często zadawanych pytań – FAQ (kliknij)

Najnowsze Komunikaty i Zarządzenia:

28.05.2020

Zarządzenie nr 126 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji badań terenowych w Uniwersytecie Łódzkim w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Regulamin organizacji badań terenowych w Uniwersytecie Łódzkim w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

27.05.2020

Komunikat Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zasad korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego od 1 czerwca 2020 roku

25.05.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie służbowych skrzynek e-mail, w kontekście wyborów na UŁ

Zarządzenie nr 123 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: zasad organizacji pracy administracji Uniwersytetu Łódzkiego w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Zał. nr 1 – Instrukcja dezynfekcji rąk oraz używania maseczek i rękawiczek ochronnych

Zał. nr 2 – Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika, doktoranta lub studenta UŁ

22.05.2020

Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego (dostępność Biblioteki UŁ oraz przedłużanie legitymacji studenckich)

18.05.2020

Stanowisko Zespołu Radców Prawnych UŁ w sprawie możliwości przeprowadzania egzaminów doktorskich (egzamin z dyscypliny podstawowej, egzamin z dyscypliny dodatkowej oraz egzamin z języka obcego)

Instrukcja zdalnej, publicznej obrony doktoratu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostępna jest w zakładce Do pobrania

Zarządzenie nr 121 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Zasady korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19


Wszystkie Komunikaty i Zarządzenia:Kształcenie zdalne

15.05.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie terminów zdalnych egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 Rektora UŁ z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020

7.05.2020

Pismo Prorektora ds. kształcenia UŁ do studentów zawierające instrukcję zdalnego uczestnictwa w egzaminach i zaliczeniach

6.05.2020

Pismo Prorektora ds. studenckich UŁ do studentów spoza Polski studiujących w UŁ na pełnym cyklu oraz w ramach programów wymiany międzynarodowej, a także studentów UŁ wyjeżdżających w programie Erasmus+

4.05.2020

Decyzja dotycząca IV edycji Studenckich Grantów Badawczych

Komunikat Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.05.2020 r. w sprawie zaliczenia sesji zimowej w roku akademickim 2019/2020


28.04.2020

Zarządzenie nr 116 Rektora UŁ w sprawie egzaminów dyplomowych


24.04.2020

Komunikat Prorektora ds. kształcenia ws. przeprowadzania egzaminów na platformie moodle.

Wytyczne dla egzaminatorów do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń


23.04.2020

Komunikat Rektora w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 113 ws. szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych (…)

Zarządzenie nr 112 ws. zmiany zarządzenia nr 71 Rektora UŁ z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020 


03.04.2020

Szanowni Studenci, 

pojawiają się informacje jakoby najbliższa sesja egzaminacyjna na Uniwersytecie Łódzkim miała się odbywać online. Są to informacje nieprawdziwe. Decyzja w sprawie sesji i wszelkie inne decyzje w sprawach egzaminów i rekrutacji będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Przypominam, że wszelkie decyzje władz UŁ dotyczące Państwa, są przesyłane na Państwa uniwersyteckie skrzynki mailowe oraz zamieszczane na stronie www.covid19.uni.lodz.pl. Mogą również Państwo konsultować się na bieżąco z Państwa wydziałami. 

Życzę Państwu zdrowia i wszystkiego dobrego 
Prof. Antoni Różalski
Rektor UŁ

16.03.2020

Komunikat Prorektora ds. kształcenia ws nauczania na odległośćOrganizacja pracy

15.05.2020

Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w związku z wprowadzeniem z Zarządzenia Rektora nr 119 z dnia 15.05.2020 r.


20.04.2020

Komunikat w sprawie przedłużenia pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Łódzkiegodo dnia 31 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 111 – zmiana zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19


06.04.2020

Komunikat w sprawie przedłużenia pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Łódzkiegodo dnia 3 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 108 – zmiana zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19


25.03.2020

Komunikat do prowadzących zajęcia zdalne


23.03.2020

Komunikat Rektora dotyczący pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Łódzkiego Do dnia 14 kwietnia 2020 r. pracownicy UŁ pracują w trybie pracy zdalnej.

Komunikat Prorektorów dotyczący zapisów na zajęcia


18.03.2020

Komunikat dot. służbowych adresów e-mail


17.03.2020

Komunikat Rektora UŁ w sprawie pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Łódzkiego


11.03.2020

Zarządzenie Rektora UŁ nr 100 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego.Opłaty za studia oraz zapomogi

30.04.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie składania wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2019/2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie składania wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2020/2021


31.03.2020

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: obniżenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

Komunikat Rektora UŁ w sprawie: możliwości ubiegania się o zapomogę z funduszu stypendialnego przez studentów i doktorantów UŁ, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zagrożenia epidemicznego

Załącznik do Komunikat Rektora UŁ w sprawie: możliwości ubiegania się o zapomogę z funduszu stypendialnego (…)Akademiki


29.04.2020

Komunikat Rektora UŁ w sprawie możliwości odebrania swoich rzeczy z domów studenckich UŁ przez studentów przebywających w Polsce

Komunikat Rektora UŁ w sprawie możliwości zamieszkania w domach studenckich Uniwersytetu Łódzkiego


26.03.2020

Zarządzenie dot. opłat za akademik

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia


13.03.2020

Pilny komunikat Prorektora ds. studenckich kierowany do mieszkańców akademików

Komunikat Prorektora ds. studenckich ws procedury dla studentów V Domu Studenta dotyczącej koniecznego przekwaterowania się do innych akademikówBudynki

12.05.2020

Zarządzenie nr 118 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji pracy w laboratoriach naukowych Uniwersytetu Łódzkiego w okresie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Regulamin organizacji pracy w laboratoriach naukowych Uniwersytetu Łódzkiego w okresie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19


13.03.2020

Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zamknięcia budynków Uniwersytetu Łódzkiego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem

Komunikat z dnia 13.03.2020 r. ws. zmiany organizacji pracy w budynkach Rektoratu
Biblioteka

27.05.2020

Komunikat Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zasad korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego od 1 czerwca 2020 roku


29.04.2020

Komunikat Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.04. 2020 r.


20.03.2020

Komunikat Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego dotyczący zamknięcia BUŁ dla czytelników do dnia 14 kwietnia 2020 r.
Wyjazdy oraz Erasmus +


16.03.2020

Komunikat BWZ do studentów UŁ przebywających obecnie na wymianie Erasmus+ w innych krajach


10.03.2020

Komunikat Rektora UŁ z dnia 10.03.2020 r. w sprawie sytuacji epidemiologicznej z prośbą o rezygnację z prywatnych wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza do krajów, w których wystąpiło zakażenie koronawirusem

02.03.2020

Zarządzenie Rektora UŁ z dnia 2.03.2020 r. w sprawie wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

25.02.2020

Pilna informacja dla studentów UŁ powracających z Chin, Iranu, Japonii, Korei Pd., Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu i Włoch, przebywających w tych krajach w lutym 2020 r. oraz przyjeżdżających w ramach programów wymiany bilateralnej i Erasmus+Wybory

13.05.2020

Pismo Rektora UŁ w sprawie projektu zmiany statutu Uczelni w celu umożliwienia wyborów władz UŁ w formie zdalnej.

Projekt zmiany statutu Uczelni w celu umożliwienia wyborów władz UŁ w formie zdalnej.


18.03.2020

Komunikat UKW w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego w wyborach na kadencję 2020-2024Rekrutacja


27.04.2020

Uchwała nr 693 Senatu UŁ w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Uchwała nr 692 Senatu UŁ w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów oraz terminarza rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Załącznik do Uchwały nr 692 – terminarz rekrutacji
Pozostałe


30.03.2020

Uchwała Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP dot. zachowania dotychczasowego dostępu do kształcenia na wszystkich poziomach edukacji mimo epidemii

24.03.2020

Komunikat Rektora w związku z rozporządzeniem Premiera RP – nowe ograniczenia w związku z epidemią COVID19


14.03.2020

List Prorektora ds. studenckich prof. Tomasza Cieślaka kierowany do studentów

Письмо проректора по студенческим делам prof. Tomasza Cieślaka к студентам


12.03.2020

Komunikat Prorektora ds. studenckich z dnia 12.03.2020 r. kierowany do studentów

Komunikat Rektora z dnia 12.03.2020 r. do wszystkich Prorektorów, Dziekanów i Kierowników jednostek uniwersyteckich w sprawie odwołania zebrań ciał kolegialnych

„Zalecenia w zakresie stosowania środków ostrożności w jednostkach Uniwersytetu Łódzkiego” opracowane przez Inspektorat BHP UŁ na podstawie materiałów Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

04.03.2020

Komunikat Rektora UŁ z dnia 04.03.2020 r. w sprawie odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

Komunikat Rektora w sprawie działań prewencyjnych

Pilna informacja dla pracowników UŁ powracających z krajów gdzie wykryto zachorowania na koronawirus