Profilaktyczne działania podjęte na UŁ w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną:
(wynikające z Zarządzenia Rektora z dnia 11 marca 2020 r.)

• zawieszenie działalności dydaktycznej do 14.04 włącznie (wszystkie formy zajęć poza tymi prowadzonymi w formie online),
• odwołanie wszystkich imprez naukowych, kulturalnych, sportowych i innych wydarzeń,
• ograniczenie dostępu do budynków Uniwersytetu Łódzkiego, wprowadzenie pracy zdalnej
• zamknięcie dla użytkowników BUŁ i CWFiS

Komunikaty i zarządzenia władz uczelni oraz pozostałych jednostek uniwersyteckich:


26.03.2020

Zarządzenie dot. opłat za akademik

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

25.03.2020

Komunikat do prowadzących zajęcia zdalne

24.03.2020

Komunikat Rektora w związku z rozporządzeniem Premiera RP – nowe ograniczenia w związku z epidemią COVID19

23.03.2020

Komunikat Rektora dotyczący pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Łódzkiego Do dnia 14 kwietnia 2020 r. pracownicy UŁ pracują w trybie pracy zdalnej.

Komunikat Prorektorów dotyczący zapisów na zajęcia


20.03.2020

Komunikat Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego dotyczący zamknięcia BUŁ dla czytelników do dnia 14 kwietnia 2020 r.


18.03.2020

Komunikat dot. służbowych adresów e-mail

Komunikat UKW w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego w wyborach na kadencję 2020-2024

17.03.2020

Zarządzenie Rektora UŁ – w sprawie pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Łódzkiego

16.03.2020

Komunikat BWZ do studentów UŁ przebywających obecnie na wymianie Erasmus+ w innych krajach

Komunikat Prorektora ds. kształcenia ws nauczania na odległość


14.03.2020

List Prorektora ds. studenckich prof. Tomasza Cieślaka kierowany do studentów

Письмо проректора по студенческим делам prof. Tomasza Cieślaka к студентам


13.03.2020

Pilny komunikat Prorektora ds. studenckich kierowany do mieszkańców akademików

Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zamknięcia budynków Uniwersytetu Łódzkiego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem

Komunikat z dnia 13.03.2020 r. ws. zmiany organizacji pracy w budynkach Rektoratu

Komunikat Prorektora ds. studenckich ws procedury dla studentów V Domu Studenta dotyczącej koniecznego przekwaterowania się do innych akademików

12.03.2020

Komunikat Prorektora ds. studenckich z dnia 12.03.2020 r. kierowany do studentów

Komunikat Rektora z dnia 12.03.2020 r. do wszystkich Prorektorów, Dziekanów i Kierowników jednostek uniwersyteckich w sprawie odwołania zebrań ciał kolegialnych

11.03.2020

Zarządzenie Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego.

„Zalecenia w zakresie stosowania środków ostrożności w jednostkach Uniwersytetu Łódzkiego” opracowane przez Inspektorat BHP UŁ na podstawie materiałów Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

10.03.2020

Komunikat Rektora UŁ z dnia 10.03.2020 r. w sprawie sytuacji epidemiologicznej z prośbą o rezygnację z prywatnych wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza do krajów, w których wystąpiło zakażenie koronawirusem

04.03.2020

Komunikat Rektora UŁ z dnia 04.03.2020 r. w sprawie odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

02.03.2020

Zarządzenie Rektora UŁ z dnia 2.03.2020 r. w sprawie wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

25.02.2020

Pilna informacja dla studentów UŁ powracających z Chin, Iranu, Japonii, Korei Pd., Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu i Włoch, przebywających w tych krajach w lutym 2020 r. oraz przyjeżdżających w ramach programów wymiany bilateralnej i Erasmus+

Komunikat Rektora w sprawie działań prewencyjnych

Pilna informacja dla pracowników UŁ powracających z krajów gdzie wykryto zachorowania na koronawirus