Zarządzenia i Komunikaty – nienauczycielePoniżej zmieszczono akty prawne regulujące pracę UŁ w roku akademickim 2020/2021:

  • Dokumenty podstawowe: najważniejsze Zarządzenia Rektora UŁ
  • Najnowsze dokumenty: akty prawne uchwalone w okresie ostatnich 2 tygodni
  • Pozostałe dokumenty: akty prawne uchwalone z podziałem na obszary tematyczne

W razie wątpliwości prosimy o sprawdzenie często zadawanych pytań – FAQ (kliknij)

Dokumenty podstawowe:

8.10.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie obostrzeń związanych ze wzrostem zachorowań na COVID-19

6.10.2020

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.09.2020 r. w sprawie zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

18.09.2020

Zarządzenie nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (t.j.)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

20.08.2020

Zarządzenie nr 158 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie obiegu dokumentów i zasad postępowania z dowodami księgowymi UŁ (szczególny tryb obiegu dokumentów i korespondencji w warunkach epidemii zawarte są w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.)
Najnowsze dokumenty:

21.09.2020

Komunikat Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zasad korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego od 21 września 2020 roku

Zarządzenie nr 175 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zasad korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Zasady korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Pozostałe dokumenty:Biblioteki

21.09.2020

Komunikat Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zasad korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego od 21 września 2020 roku

Zarządzenie nr 175 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zasad korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Zasady korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19
Wyjazdy zagraniczne

21.08.2020

Zarządzenie nr 167 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2)

Oświadczenie studenta, doktoranta lub pracownika UŁ wyjeżdzającego za granicę