Zarządzenia i Komunikaty – nauczycielePoniżej zmieszczono akty prawne regulujące pracę UŁ w roku akademickim 2020/2021:

  • Dokumenty podstawowe: najważniejsze Zarządzenia Rektora UŁ
  • Najnowsze dokumenty: akty prawne uchwalone w okresie ostatnich 2 tygodni
  • Pozostałe dokumenty: akty prawne z podziałem na obszary tematyczne

W razie wątpliwości prosimy o sprawdzenie często zadawanych pytań – FAQ (kliknij)

Dokumenty podstawowe:

8.10.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie obostrzeń związanych ze wzrostem zachorowań na COVID-19

6.10.2020

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.09.2020 r. w sprawie zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

18.09.2020

Zarządzenie nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (tekst jednolity)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

20.08.2020

Zarządzenie nr 158 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie obiegu dokumentów i zasad postępowania z dowodami księgowymi UŁ (szczególny tryb obiegu dokumentów i korespondencji w warunkach epidemii zawarte są w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.)
Najnowsze dokumenty:

21.09.2020

Komunikat Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zasad korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego od 21 września 2020 roku

Zarządzenie nr 175 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zasad korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Zasady korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19Pozostałe dokumenty:Biblioteki

21.09.2020

Komunikat Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zasad korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego od 21 września 2020 roku

Zarządzenie nr 175 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zasad korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Zasady korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19
Kształcenie zdalne

19.10.2020

Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia19.10.2020 r.w sprawie możliwości złożenia ślubowania w systemie teleinformatycznym przez osoby przyjęte do Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2020/2021

21.08.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

28.07.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie terminu rozliczenia roku akademickiego 2019/2020 dla osób, które wyczerpały możliwości przedłużenia studiów doktoranckich.

30.06.2020

Zarządzenie nr 142 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 143 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 116 Rektora UŁ z dnia 28.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

17.06.2020

Zarządzenie nr 134 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie elektronicznego obiegu dokumentacji dla uczestników studiów doktoranckich i doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego
Wyjazdy zagraniczne

21.08.2020

Zarządzenie nr 167 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2)

Oświadczenie studenta, doktoranta lub pracownika UŁ wyjeżdzającego za granicę