Uniwersytet Łódzki zjednoczył siły w walce z ogólnoświatową pandemią. Uczelnia posiada nie tylko sprawdzoną bazę ekspertów z nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych, ale również sprawną infrastrukturę oraz nowoczesny pakiet rozwiązań technologicznych. Dzięki temu UŁ służy pomocą wszystkim członkom społeczności wewnątrz- i pozaakademickiej.

Poniżej prezentujemy wykaz działań oraz publikacji dostępny dla szerokiego grona odbiorców.

W krótkim czasie UŁ zreorganizował swoją pracę. Jest to zasługą sprawnej koordynacji wszystkich jednostek Uczelni oraz wdrożonemu Kompleksowemu Systemowi Informacyjnemu (KSI) . Zajęcia dydaktyczne oraz praca administracji funkcjonują zdalnie dzięki wykorzystaniu narzędzi Moodle i MS Teams oraz wprowadzonym wcześniej rozwiązaniom.

Ponieważ studenci i pracownicy naukowi potrzebują stałego dostępu do bogatego księgozbioru Biblioteki UŁ, jej pracownicy przygotowali pakiet nowoczesnych rozwiązań, zapewniający możliwość korzystania z jej zasobów.

Dbając o bezpieczeństwo studentów Władze UŁ zdecydowały o przeniesieniu letniej sesji egzaminacyjnej na przełom sierpnia i września br., umożliwiając bieżące zdalne zaliczanie przedmiotów i odbywanie egzaminów. Dla studentów, którym zależy na wcześniejszej obronie prac dyplomowych, Uczelnia zorganizowała możliwość obrony zdalnej, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów, jakimi dysponuje UŁ. Biorąc pod uwagę, jak trudna jest bieżąca sytuacja, Uczelnia zdecydowała się czasowo zwolnić studentów z opłat za pobyt w akademikach.

Studentom ostatniego  roku studiów dyplomowych stworzono możliwość dokończenia badań w laboratoriach. Będą oni mogli również, na czas prowadzenia badań, skorzystać z zakwaterowania w domach studenckich. Od 1 czerwca wznowiona zostanie praca bibliotek na wydziałach przy zastosowaniu reżimu sanitarnego. Zespół Radców Prawnych przygotował stanowisko dotyczące zdalnych obron doktoratów. Jednocześnie UŁ opracował instrukcję publicznej, zdalnej obrony rozprawy doktorskiej.

UŁ to przede wszystkim wspólnota: studentów, pracowników, absolwentów, mieszkańców Łodzi i Polski. Dlatego przygotowaliśmy poradniki, które pomogą wszystkim sprostać wyzwaniom bieżącej sytuacji:Uczelnia zorganizowała również inicjatywy online, projekty popularyzujące kulturę oraz akcje wolontariackie kierowane nie tylko do wewnątrz, ale również na zewnątrz UŁ:Eksperci UŁ aktywnie wykorzystują swoją  popartą wieloletnimi badaniami wiedzę:Dzięki temu UŁ popularyzuje badania, wykorzystując wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne kanały informacyjne:Uczelnia angażuje się w pomoc firmom, instytucjom i zwykłym ludziom: