Informacja jest zawarta w szczegółowej instrukcji. Student musi mieć aktualne zdjęcie; w przeciwnym razie nie zostanie dopuszczony do egzaminu.