Zniżka dotyczy nie opłaty podstawowej, ale tej, która realnie została zapłacona. Jeżeli ktoś korzystał z innych zniżek przy wnoszeniu opłaty, wówczas zwrot liczony jest od kwoty realnie zapłaconej, a nie tej podstawowej.