Wyznaczenie egzaminu zdalnego należy do decyzji prowadzącego. Jeżeli student z różnych przyczyn życiowych nie może przystąpić do egzaminów w letniej sesji, może starać się o indywidualną organizację studiów lub skontaktować się z prowadzącym, aby indywidualnie przeprowadzić egzamin. 

W sesji letniej również mogą być przeprowadzane egzaminy i zaliczenia zdalne. Decyzję w tym zakresie podejmuje prowadzący zajęcia.