Wszystkie zaliczenia powinny odbywać się elektronicznie na podstawie protokołów w USOS; zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego uregulowano w zarządzeniu nr 116.