Przedmioty, które nie mogły odbywać się zdalnie ze względu na swoją specyfikę (na przykład zajęcia laboratoryjne, zajęcia terenowe), bez uszczerbku dla interesów studentów będą przeniesione mocą uchwały senatu na inny semestr studiów.