Zaległe egzaminy (przedłużona sesja zimowa) mogą zostać przeprowadzone online – zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Rektora – w terminie do 31 maja 2020 r. Nie dotyczy to studentów, którzy uprzednio uzyskali już zgodę na zaliczenie jakiegoś przedmiotu awansem w kolejnym roku akademickim, tj. 2020/2021.