Zniżka ustanowiona zarządzeniem Rektora (zarz. 107 z dnia 31.03.2020) nie przysługuje, jeżeli program studiów zakładał realizację zajęć w formie nauczania na odległość.