Zaległy egzamin warunkowy trzeba zaliczyć przed wyznaczeniem terminu egzaminu dyplomowego. Tryb obron (zdalny lub stacjonarny) będzie zależny od sytuacji epidemicznej.