Jeśli nie były realizowane w formie zdalnej (taka była deklaracja SWFiS), to zajęcia te powinny zostać przesunięte na następny semestr/rok studiów.