O nowym terminarzu akademickim, ewentualnym odrabianiu zajęć czy przesunięciu zajęć na kolejne tygodnie Rektor poinformuje w odpowiednim czasie.