Zgodnie z art. 77 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia zobowiązana jest wydać absolwentowi dyplom ukończenia studiów.