Absolwent jest zobowiązany spełnić wszystkie wymogi formalne (dostarczenie zdjęcia, uiszczenie opłaty itp.,) zdalnie.