Zgodnie z Komunikatem Rektora UŁ z 28.07.2020 r. w takim przypadku rozliczenie powinno nastąpić do końca listopada 2020.