Zdecydowanie tak, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 możliwe są egzaminy w formie zdalnej.