Nie podjęto decyzji dotyczącej ewentualnego otwarcia osiedla akademickiego przed terminem rozpoczęcia sesji letniej. Gdy taka decyzja będzie podjęta, informacja zostanie umieszczona na stronie covid19.uni.lodz.pl. Możliwość korzystania z akademików od czerwca zarezerwowana jest dla studentów ostatnich lat studiów prowadzących badania laboratoryjne niezbędne do ukończenia prac dyplomowych.