Uczelnia pracuje nad przygotowaniem procedury, która niebawem powinna być znana i podana do wiadomości studentów.