W przypadku braku możliwości wydrukowania Informacji PIT-11 za 2019 rok z portalu pracowniczego dokumenty te będą przesyłane drogą mailową. Adres mailowy Działu Płac: dp@uni.lodz.pl W przypadku pracowników nie posiadających dostępu do internetu w domu prosimy o kontakt telefoniczny: 42 635 41 64, 635 40 96, 635 40 59, 635 40 95. Dokumenty PIT-11 będą przesyłane za pośrednictwem poczty.