Od 1 czerwca biblioteki wydziałowe będą otwierane. Korzystając z nich, proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Biblioteka UŁ od 22 czerwca zostanie otwarta w ograniczonej formie zgodnie z Komunikatem nr 2 Dyrektora Biblioteki UŁ.