Od 1 czerwca biblioteki wydziałowe będą otwierane. Korzystając z nich, proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Biblioteka UŁ na chwilę obecną jest zamknięta. Można korzystać z książkomatu oraz usług online.