Zwroty będą przekazywane bezpośrednio na konta, z których wpłynęły opłaty. W przypadku wystawionych faktur, obrót dokumentów będzie zgodny z przepisami podatkowymi.