Egzamin dyplomowy zgodnie z zarządzeniem jest obowiązkowo rejestrowany przez kierującego pracą, a student nie składa w tym zakresie oświadczenia. Zabezpieczony plik przechowywany jest w Dziekanacie przez 6 miesięcy od dnia egzaminu. W wypadku ustnych zdalnych egzaminów i zaliczeń w toku studiów wymagamy zgody studenta na rejestrację. Jeżeli się nie zgodzi – egzamin przeprowadzany jest bez rejestracji. W wypadku pisemnego testu przy łącznym zastosowaniu Teams i Moodle  rejestracja jest obligatoryjna. Student, który nie godzi się na rejestrację, nie może być dopuszczony do egzaminu.