W przypadku szczegółowych pytań dotyczących trybu nauki w okresie e-learningu prosimy o kontakt z kierownikami kierunków studiów na Wydziałach.