Wszystkie wymagane dokumenty mogą być  składane tylko zdalnie. Nie trzeba składać wydruku pracy – wystarczy wgranie pracy w APD i jej zaakceptowanie przez kierującego pracą.