Zawieszenie zajęć nie wpływa na termin wypłacania i wysokość wynagrodzeń.