Zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 120 zajęcia mogą być prowadzone online do 30 czerwca.