Tak, programy zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia, powinny być spójne, powinny być więc skonsultowane pomiędzy prowadzącymi.