Nie. Zaliczenia oraz egzaminy zdalne nie są obowiązkowe. Jeżeli studenci nie mogą z różnych powodów przystąpić do zaliczeń zdalnych, mają prawo zrealizować je stacjonarnie podczas sesji letniej (sierpień–wrzesień).