Urlopy wypoczynkowe nie zostały anulowane, gdyż zawieszenie zajęć dydaktycznych nie skutkuje zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Pracownicy pracują w domu i w każdej chwili mogą zostać wezwani do stawienia się w miejscu pracy.