Tak, obsługa Portalu Pracowniczego będzie dostępna poza siecią UŁ w pełnym zakresie funkcjonalności.