Nie, odsetki za wspomniany okres nie będą naliczane.