31 maja br. skończył się okres zawieszenia opłat za usługi edukacyjne wprowadzony Zarządzeniem nr 107 Rektora UŁ. Studenci powinni uregulować opłaty w terminach przesuniętych o okres zawieszenia, czyli termin 15 kwietnia zostaje przesunięty na 15 czerwca 2020 r., a termin 15 maja na 15 lipca 2020 r. itd.