Wszystkie terminy spłat są obecnie zawieszone. Będą określone po 31 maja. W przypadku zmiany tego terminu, studenci zostaną poinformowani o nowej dacie.