Niedługo ustalimy zasady odpłatności za zajęcia, które odbywają się zdalnie. Wtedy też rozwiążemy problem ewentualnych zwrotów.