Nie. Wszystkie działania dydaktyczne zostały zawieszone, decyzja dotyczy również procedury skreślania studentów.