Zmieniony terminarz rekrutacji jest już dostępny na stronach UŁ (uchwała nr 692 Senatu UŁ z dnia 27.04.2020 r.).